top of page

Civilna poroka - kako poteka prijava in sklenitev zakonske ali partnerske zveze na matičnem uradu?


Navodila za prijavo sklenitve zakonske ali partnerske zveze:


Datum sklenitve zakonske zveze na matičnem uradu (civilna poroka) izbereta med prostimi termini, ura pa se določi glede na vrstni red prijav. Ko se odločita za prosti termin, uradna oseba sestavi zapisnik o prijavi sklenitve zakonske zveze. Za prijavo potrebujeta osebni dokument in podatke o pričah (osebno ime, datum rojstva, stalno prebivališče). Poročna priča ni obvezna, zakonsko zvezo lahko skleneta tudi brez prisotnosti prič. Če je bil kateri od bodočih zakoncev že poročen in upravni organ ne razpolaga z dokazilom o prenehanju zakonske zveze, predložita tudi to.


Prijavo morata opravita vsaj 14 dni pred poroko oz. vsaj 30 dni prej, če sta si za poročni obred izbrala lokacijo izven prostorov matičnega urada. Večina matičnih uradov prične sprejemati prijave za civilno poroko s pričetkom novega leta, na nekaterih matičnih uradih lahko prijavo uredita tudi prej. Prijava je brezplačna.Osebi, ki želita skleniti zakonsko zvezo, pri prijavi matičarju predložita:

• izpiske iz rojstne knjige in • potrdilo oziroma obvestilo o državljanstvu (osebni dokument), če teh podatkov ni mogoče ugotoviti na podlagi uradnih evidenc.


Če sta izbrala poroko s poročnima pričama, bosta morala predložiti tudi njune osebne podatke: ime, datum rojstva in stalno prebivačišče.


Civilni poročni obred je predpisan po pravilih, ki se med upravnimi enotami razlikujejo. Na pristojni upravni enoti se pozanimajta o vseh obveznih elementih na določeni lokaciji. Ponavadi so obvezni elementi: pagoda oz. nadstrešek svečanega izgleda, če je obred na prostem, ozvočenje, miza z aranžmajem in zastave (slovenska, evropska in občinska).
Kako je v primeru, če je civilna poroka izven prostorov matičnega urada?


Če bo poroka izven prostorov matičnega urada, priložita prošnjo in pisno soglasje lastnika prostora, kjer bo potekal civilni obred. Če bo poroka izven prostorov matičnega urada, je treba kriti stroške v višini 170 €, ki morajo biti poravnani najmanj 5 dni pred sklenitvijo zakonske zveze. Prijava sklenitve zakonske zveze pa je brezplačna.
 Kako nadaljevati z organizacijo poroke?


Za pomoč si omislita Poročno beležnico. Poročni planer vama bo pomagal pri načrtovanju vseh detajlov vajinega dne. 160 strani nasvetov, idej in prostora za lažjo organizacijo. V planer si zapišeta vse dogovore s poročnimi ponudniki, dodata vajine ideje in s kljukico označita vse, kar je urejeno. Tako bosta imela popoln pregled nad organizacijo.


Porocni planer - Porocna beleznica
100% verjamemo: Poročna beležnica vama bo olajšala proces načrtovanja poroke.
Več informcij o civilni poroki preberita na strani 18 v Poročni beležnici, zanimiva vama bo tudi stran 20, kjer je prostor za vajo za podpis z novim priimkom.


 


Še pogosta vprašanja in odgovori, ki vas zanimajo glede civilne poroke:V: Na kateri upravni enoti je potrebno prijaviti sklenitev zakonske zveze ? O: Bodoča zakonca se prijavita pri tisti upravni enoti, kjer nameravata skleniti zakonsko zvezo.


V: Ali je možna rezervacija termina poroke prej kot tri mesece pred poroko? O: Pravilnik o sklepanju zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob jubileju zakonske zveze določa, da se vloga za sklenitev zakonske zveze zunaj uradnih prostorov in/ali zunaj uradnega časa vloži najmanj 30 dni pred nameravano sklenitvijo zakonske zveze. Za prijavo sklenitve zakonske zveze v uradnih prostorih in v uradnem času pa navedeni pravilnik roka ne določa. Vnaprejšnja rezervacija termina za sklenitev zakonske zveze pa pravno ni urejena.

Nekateri matični uradi so nam potrdili, da sprejmejo prijavo za sklenitev prej. Na spodnjem seznamu so označeni z zvezdico. Vsekakor bosta s klicem v pisarno matičarja izvedela vse potrebne informacije.


V: Kakšne podatke/dokumente moram imeti s seboj, če želim prijaviti poroko? O: Potrebno je imeti s sabo osebni dokument s fotografijo (osebna izkaznica, potni lsit) zaradi identifikacije osebe, ostale dokumente pridobi upravna enota po uradni dolžnosti.


V: Ali je lahko oče moja poročna priča? O: Priča pri sklepanju zakonske zveze je lahko oseba, ki je poslovno sposobna. Drugih pogojev oziroma omejitev Družinski zakonik ne določa.Na matičnih uradih po Sloveniji bosta brezplačno prejela Poročni informator, ki vama bo v pomoč pri načrtovanju poroke. Prav tako ga brezplačno prejmeta ob nakupu Poročne beležnice, ali pa ga naročita tukaj. 
Preverita naš poročni planer Poročna beležnica:
Še iščeta pravo idejo, kako izbrano poročno pričo prositi za to posebno čast? Presenetita s kartico, ki skriva prav posebno vprašanje:

 
Če v Sloveniji sklepate zakonsko zvezo s tujcem:


mora ta predložiti naslednje dokumente, ki ne smejo biti starejši od 6 mesecev (ne velja za potni list): • izpisek iz rojstne matične knjige, • potrdilo, da o samskem stanu, • potrdilo, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze v tujini (če ga država izdaja), • dokaz o državljanstvu (potna listina).Tuje javne listine lahko uporabljate v Sloveniji, če jih najprej overite v državi izvora, nato pa v Republiki Sloveniji še na ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu. Overitev listin pa ni potrebna: • med državami podpisnicami Haaške konvencije o ukinitvi potrebe po legalizaciji tujih javnih listin zadostuje overitev s pečatom »APOSTILLE«, • med državami, ki imajo z Republiko Slovenijo sklenjene bilateralne (dvostranske) sporazume o vzajemnem priznavanju listin brez overitev • za izpiske iz matičnih knjig, izdane na večjezičnih obrazcih na podlagi Dunajske in Pariške konvencije. Upravne enote in njihovi uradni prostori za sklepanje zakonske zveze:


Upravna enota Ajdovščina

Dvorec Zemono • Lanthierijev dvorec • Dvorana UE Ajdovščina

Telefon: 05 364 32 00

E-mail: ue.ajdovscina@gov.si


Upravna enota Brežice

Golf grad Mokrice • Posavski muzej Brežice • Dvorana UE Brežice

Telefon: 07 499 15 50

E-mail: ue.brezice@gov.si


Upravna enota Celje

Prothasijev dvorec • Vila Higiea • Dvorana Upravne enote Celje

Telefon: 03 426 53 00

E-mail: ue.celje@gov.si


Upravna enota Cerknica

Grad Snežnik • Upravna enota Cerknica

Telefon: 01 707 13 00

E-mail: ue.cerknica@gov.si


Upravna enota Črnomelj

Dvorana UE Črnomelj • Poročna dvorana v Semiču

Telefon: 07 336 10 00

E-mail: ue.crnomelj@gov.si


Upravna enota Domžale

Dvorana Občine Mengeš • Grad Tuštanj • Glasbena šola • Upravna enota Domžale

Telefon: 01 722 01 00

E-mail: ue.domzale@gov.si


Upravna enota Dravograd

Dvorana UE Dravograd • Cerkev Sv. Vida

Telefon: 02 872 07 10

E-mail: ue.dravograd@gov.si


Upravna enota Gornja Radgona

Muzej Špital • Kulturno promocijski center Videm • Upravna enota Gornja Radgona • Prostori občine Apače

Telefon: 02 564 38 88

E-mail: ue.goradgona@gov.si


Upravna enota Grosuplje

Koščakova hiša • UE Grosuplje

Telefon: 01 781 09 00

E-mail: ue.grosuplje@gov.si


Upravna enota Hrastnik

Poročna dvorana v Občini Hrastnik

Telefon: 03 564 26 00

E-mail: ue.hrastnik@gov.si


Upravna enota Idrija

UE Idrija • Grad Gewerkenegg

Telefon: 05 373 43 00

E-mail: ue.idrija@gov.si


Upravna enota Ilirska Bistrica

Dvorana UE Ilirska Bistrica

Telefon: 05 711 22 00

E-mail: ue.ilirskabistrica@gov.si


Upravna enota Izola

Palača Besenghi degli Ughi • UE Izola

Telefon: 05 660 04 00

E-mail: ue.izola@gov.si


Upravna enota Jesenice

Kosova graščina na Jesenicah • Upravni center Jesenice

Telefon: 04 585 14 00

E-mail: ue.jesenice@gov.si


Upravna enota Kamnik

Poročna dvorana v Občini Kamnik • Poročna dvorana v Občini Komenda • Mekinjski samostan

Telefon: 01 831 81 00

E-mail: ue.kamnik@gov.si


Upravna enota Kočevje

Dvorana Krajevne skupnosti Kočevje • Turistični kompleks Jezero • Upravna enota Kočevje

Telefon: 01 893 83 00

E-mail: ue.kocevje@gov.si


Upravna enota Koper

Pretorska palača • Palača Vissich - Nardi

Telefon: 0593 21 000

E-mail: ue.koper@gov.si


Upravna enota Kranj

Mestna hiša v Kranju • Upravna enota Kranj • Grad Khislstein (pritlična dvorana)

Telefon: 04 201 56 00

E-mail: ue.kranj@gov.si


Upravna enota Krško

Dvorana v parku Krško • Grad Rajhenburg • Galerija Božidarja Jakca • Upravna enota Krško

Telefon: 07 498 14 00

E-mail: ue.krsko@gov.si


Upravna enota Laško

Grad Tabor Laško • Thermana Laško • Terme Resort Rimske Toplice • Grajsko (občinsko) dvorišče Laško • Poročna dvorana na Krajevnem uradu v Radečah • UE Laško

Telefon: 03 733 88 00

E-mail: ue.lasko@gov.si


Upravna enota Lenart

Center Slovenskih goric • Dom kulture Benedikt • Kulturni dom Cerkvenjak • Avla občine Sveta Ana • Protokolarno-razstavni center sv. Martina • Kulturni dom Jurovski Dol

Telefon: 02 729 15 00

E-mail: ue.lenart@gov.si


Upravna enota Lendava

Poročna dvorana UE Lendava • Poročna dvorana Občine Turnišče • Poročna dvorana Občine Črenšovci • Poročna dvorana Občine Dobrovnik • Poročna dvorana Občine Velika Polana • Poročna dvorana Občine Odranci • Poročna dvorana Občine Kobilje

Telefon: 02 577 36 00

E-mail: ue.lendava@gov.si


Upravna enota Litija

UE Litija • Grad Bogenšperk

Telefon: 01 896 23 45

E-mail: ue.litija@gov.si


Upravna enota Ljubljana

Prostori upravne enote (Tobačna 5 in Linhartova 13) • Bela in Modra dvorana na Ljubljanskem gradu

Telefon: 01 306 30 00

E-mail: ue.ljubljana@gov.si


Upravna enota Ljutomer

Upravna enota Ljutomer• Poročna dvorana Ljutomer • Poročna dvorana Razkrižje • Poročna dvorana Veržej

Telefon: 02 584 94 11

E-mail: ue.ljutomer@gov.si


Upravna enota Logatec

Poročna dvorana v Upravnem centru Logatec

Telefon: 01 759 06 00

E-mail: ue.logatec@gov.si


Upravna enota Maribor

Dvorana v stavbi Rotovža • Bela dvorana v gradu v Račah • Dvorana v stavbi Občine Starše • Dvorana Občine Duplek • Prostor UE Maribor

Telefon: 02 220 83 50

E-mail: ue.maribor@gov.si


Upravna enota Metlika

Poročna dvorana v Metliškem gradu

Telefon: 07 363 74 50

E-mail: ue.metlika@gov.si


Upravna enota Mozirje

Grad Vrbovec • Dvorana Občine Ljubno • Dvorana Občine Luče • Dvorana v Upravnem centru Mozirje

Telefon: 03 839 34 00

E-mail: ue.mozirje@gov.si


Upravna enota Murska Sobota

Grad Murska Sobota • Grad Beltinci • Spominski dom Števana Küzmiča • Bathyanijev dvorec • Poročna dvorana Občine Cankova • Poročna dvorana Kulturnega doma v Svetem Juriju • Poročna dvorana Občine Kuzma • Grad na Goričkem • Poročna dvorana Kulturnega doma v Stanjevcih • Poročna dvorana Občine Šalovci • Poročna dvorana Krajevne skupnosti Prosenjakovci

Telefon: 02 513 11 11

E-mail: ue.murskasobota@gov.si


Upravna enota Nova Gorica

UE Nova Gorica • Grad Kromberk • Grad Dobrovo • Vila Vipolže • Pomnik miru na Cerju

Telefon: 05 330 61 00

E-mail: ue.novagorica@gov.si


Upravna enota Novo mesto

Poročna dvorana na sedežu UE Novo mesto

Telefon: 07 393 91 02

E-mail: ue.novomesto@gov.si


Upravna enota Ormož

Poročna dvorana v gradu Ormož • Prostori Upravne enote

Telefon: 02 741 54 00

E-mail: ue.ormoz@gov.si


Upravna enota Pesnica

Večnamenski kulturno-turistično-podjetniški center Pesnica • Občina Šentilj • Poročna dvorana v Zgornji Velki • UE Pesnica

Telefon: 02 654 23 00

E-mail: ue.pesnica@gov.si


Upravna enota Piran

Poročna dvorana v prostorih palače Občine Piran • Mestna galerija Piran • Sedež UE Piran

Telefon: 05 671 04 00

E-mail: ue.piran@gov.si


Upravna enota Postojna

Telefon: 05 728 06 00

E-mail: ue.postojna@gov.si


Upravna enota Ptuj

Poročna dvorana v zgradbi Mestne občine Ptuj • Poročna dvorana Občine Kidričevo (Dvorec Sternthal) • Sejna soba Upravne enote Ptuj

Telefon: 02 798 01 00

E-mail: ue.ptuj@gov.si


Upravna enota Radlje ob Dravi

Dvorec Mahrenberg • Dvorana v prostorih na Glavnem trgu • Dvorana v prostorih gasilskega doma Ribnica na Pohorju • Kulturni dom Vuzenica • Poročna dvorana v občinski stavbi Podvelka • Upravna enota Radlje ob Dravi

Telefon: 02 887 94 00

E-mail: ue.radlje@gov.si


Upravna enota Radovljica

Šivčeva hiša • Občina Bled

Telefon: 04 537 16 00

E-mail: ue.radovljica@gov.si


Upravna enota Ravne na Koroškem

Grad Ravne • Občina Prevalje • Narodni dom Mežica • Občina Črna na Koroškem • Upravna enota Ravne na Koroškem

Telefon: 02 821 64 40

E-mail: ue.ravne@gov.si


Upravna enota Ribnica

Dvorana UE Ribnica

Telefon: 01 837 27 10

E-mail: ue.ribnica@gov.si


Upravna enota Ruše

UE Ruše • Krajevni urad Selnica ob Dravi • Dom kulture v Rušah • Krajevni urad Lovrenc na Pohorju

Telefon: 02 669 06 60

E-mail: ue.ruse@gov.si


Upravna enota Sevnica

Poročna dvorana na Sevniškem gradu • Upravna enota Sevnica

Telefon: 07 816 38 70

E-mail: ue.sevnica@gov.si


Upravna enota Sežana

Poročna dvorana v Lipici • Poročna dvorana v galeriji na gradu Štanjel • UE Sežana

Telefon: 05 731 27 00

E-mail: ue.sezana@gov.si


Upravna enota Slovenj Gradec

Grad Rotenturn • Poročna dvorana PC Lopan Mislinja • Upravna enota Slovenj Gradec

Telefon: 02 885 05 50

E-mail: ue.slgradec@gov.si


Upravna enota Slovenska Bistrica

Grad Slovenska Bistrica • Grad Štatenberg • UE Slovenska Bistrica • Graščina Oplotnica

Telefon: 02 805 55 00

E-mail: ue.slbistrica@gov.si


Upravna enota Slovenske Konjice

Poročna dvorana v zgradbi Občine Slovenske Konjice

Telefon: 03 758 01 10

E-mail: ue.slovenskekonjice@gov.si


Upravna enota Šentjur pri Celju

Poročna dvorana je v Ipavčevi hiši

Telefon: 03 747 12 80

E-mail: ue.sentjur@gov.si


Upravna enota Škofja Loka

Škofjeloški grad • Občina Škofja Loka

Telefon: 04 511 23 60

E-mail: ue.skofjaloka@gov.si


Upravna enota Šmarje pri Jelšah

UE Šmarje pri Jelšah • Dvorana v Rogatcu • Grad Strmol • Kulturni center Rogaška Slatina • Poročna dvorana v Bistrici ob Sotli • Grad Podsreda

Telefon: 03 817 17 00

E-mail: ue.smarje@gov.si


Upravna enota Tolmin

Tolminski muzej • Dom Andreja Manfreda • Trdnjava Kluže na Bovškem • Stergulčeva hiša • Upravna enota Tolmin

Telefon: 05 380 08 00

E-mail: ue.tolmin@gov.si


Upravna enota Trbovlje

Poročna dvorana v Lovskem dvorcu • Upravna enota Trbovlje

Telefon: 03 565 44 44

E-mail: ue.trbovlje@gov.si


Upravna enota Trebnje

Poročna dvorana v Galeriji likovnih samorastnikov

Telefon: 07 348 22 50

E-mail: ue.trebnje@gov.si


Upravna enota Tržič

Poročna dvorana v zgradbi občine Tržič

Telefon: 04 595 21 00

E-mail: ue.trzic@gov.si


Upravna enota Velenje

Glasbena šola Velenje • Upravna enota Velenje

Telefon: 03 899 57 00

E-mail: ue.velenje@gov.si


Upravna enota Vrhnika

Grad Bistra • Mala dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki • UE Vrhnika

Telefon: 01 750 78 50

E-mail: ue.vrhnika@gov.si


Upravna enota Zagorje ob Savi

Weinbergerjeva hiša • Valvasorjeva kapela na Izlakah • Poročna dvorana na Vidrgi

Telefon: 03 566 08 11

E-mail: ue.zagorje@gov.si


Upravna enota Žalec

UE Žalec • Avla Doma II. slovenskega tabora Žalec • Grad Komenda na Polzeli • Salon v Schwenterjevi hiši na Vranskem

Telefon: 03 713 51 11

E-mail: ue.zalec@gov.si

 


Comments


Oglej si v trgovini: