top of page

Se želita poročiti v tujini?

Slovenski državljani lahko sklepate zakonske ali partnerske zveze v tujini, kjer to omogoča zakonodaja.

Foto: Ana Gregorič, poroka v tujini
Foto: Ana Gregorič, poroka v tujini

Za obliko sklenitve zakonske ali partnerske zveze velja pravo kraja, kjer se taka zveza sklepa, pogoji za sklenitev zveze pa se za bodoča zakonca ali partnerja presojajo po pravu države, katere državljana sta ob sklenitvi zakonske ali partnerske zveze.Potrebni dokumenti za poroko v tujini

Informacije o vseh potrebnih dokumentih, ki jih morata bodoča zakonca predložiti za sklenitev zakonske zveze v tujini, lahko pridobita pri pristojnih organih države, kjer se nameravata poročiti, tudi na njenih diplomatsko konzularnih predstavništvih. Izpisek iz poročne matične knjige, s katerim dokazujete sklenitev zakonske zveze v tujini, mora izdati pristojni organ države, kjer je bila zakonska zveza sklenjena. Za priznavanje te listine v Sloveniji jo je potrebno prevesti in overiti na predpisan način. Na kakšen način bo listina overjena, je odvisno od države, kjer je bila izdana, overitev listin pa ni potrebna pod naslednjimi pogoji:

  • med državami podpisnicami Haaške konvencije o ukinitvi potrebe po legalizaciji tujih javnih listin zadostuje overitev s pečatom »APOSTILLE«,

  • med državami, ki imajo sklenjene bilateralne (dvostranske) sporazume o vzajemnem priznavanju listin brez overitev,

  • za izpiske iz matičnih knjig, ki so bili izdani na podlagi Dunajske in Pariške konvencije.


Za postopek pred sklenitvijo in za samo sklenitev partnerske zveze se smiselno uporabljajo določbe o postopku pred sklenitvijo zakonske zveze.Države podpisnice Haaške konvencije, pri katerih overitev listnin ni potrebna:

Celoten seznam na voljo TUKAJPovzeto po: e-uprava.gov.si


 

Comentários


Oglej si v trgovini:

bottom of page